اطلاعات بیشتر

نوع کمپرسور

روتاری

کولر گازی پنجره ایی 24 هزار  Soprano SS-24CW/TP با موتو روتاری