مصاحبه با جناب آقای مهندس سليمان پور مدير عامل محترم شرکت سوپرانو

مصاحبه شبکه استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با جناب آقای مهندس سليمان پور مدير عامل محترم شرکت سوپرانو https://sopranoco.com/wp-content/uploads/2021/01/مصاحبه-با-جناب-آقای-مهندس-سليمان-پور-مدير-عامل-محترم-شرکت-سوپرانو-–-سوپرانو.mp4

ادامه مطلب »